គម្រោងជ្រើសរើស

Feature scholarship students
ក្មេងៗដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងសហគមន៍ភាគច្រើនពុំសូវមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនោះទេ ដោយសារឪពុកម្ដាយពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពចំណាយលើការសិក្សា...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

25.833333333333332%

25.83%

មូលនិធិ

$ 155.0

បរិច្ចាក

28

ថ្ងៃនៅសល់

គំរោង

Thumb denebola

រឿងខ្លី Denebola

ដោយ ComeTogether Ltd.

Denebola ជាខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយដែលនឹងបង្ហាញពីទេពកោសល្យផលិតខ្សែភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិភពលោកទាំងមូល...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 15000.0

33.2%

33.20%

មូលនិធិ

$ 4980.0

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb give a child the power of speech

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវ ការព្យាបាលជំងឺពិការភាពផ្នែកនិយាយ

ដោយ OIC Cambodia

មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល ១​នាក់ ក្នុងចំណោម មនុស្ស២៥នាក់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវការសេវាព្យាបាលជម្ងឺអសម្ថភាពផ្នែកនិយាយនេះ។ ហើយក៏មិនទាន់...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 5000.0

26.03%

26.03%

មូលនិធិ

$ 1301.5

បរិច្ចាក

62

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb youth volunteerism for community development

គម្រោង«យុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍»

ដោយ Sipar Cambodia

ប្រសិនបើគ្មានវិធីក្នុងការអប់រំកុមារ យុវជន និងក្រុមគ្រួសារ ដែលរស់នៅតាមទីជនបទនោះទេ យុវជនជាច្រើននឹងត្រូវទៅធ្វើការងារណាដែលមិនផ្តល់ប្រាក់កំរៃច្រើន។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 3000.0

30.016666666666666%

30.02%

មូលនិធិ

$ 900.5

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb 1000 days

កម្មវិធី ១០០០ថ្ងៃ

ដោយ IMPACT- Cambodia

យើងខ្ញុំបានសម្រេចលើសគោលដៅ រហូតដល់ជាងពីរដង។ យើងខ្ញុំនៅខ្វះតែបន្តិចបន្តួចថែមទៀតបុណ្ណោះដើម្បីឲ្យបានដល់បីដង សូមមេត្តាបន្តជួយគាំទ្រ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 250.0

302.2%

302.20%

មូលនិធិ

$ 755.5

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb khmer spirit

ព្រលឹងខ្មែរ

ដោយ ឌឹម ប៊ុនធឿន

អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ ឌីម ប៊ុនធឿន និងវិចិត្តករ រិន ហឿត សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួមដំណើរកំសាន្តអេកូ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

121.33333333333333%

121.33%

មូលនិធិ

$ 728.0

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb dscn1426

កម្មវិធីមូលនិធិទុនបង្វិលសម្រាប់មនុស្សចាស់

ដោយ Vira Tum

មនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណមួយលាននាក់ជួបបញ្ហាលំបាក ការខ្វះខាត និងភាពក្រីក្រជាច្រើនទស្សវត្តមកហើយ ។ ប្រមាណជា ៨០%...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 5000.0

8.6296%

8.63%

មូលនិធិ

$ 431.48

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb anti corruption tuk tuks

រ៉ឺម៉កកង់ ៣ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ដោយ TI Cambodia

អំពើពុករលួយគឺជាបញ្ហាកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 6000.0

6.791666666666667%

6.79%

មូលនិធិ

$ 407.5

បរិច្ចាក

102

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb clean coal

ធ្យូងអនាម័យ

ដោយ SGFE Cambodia

ខណៈពេលដែលការកាប់ព្រៃឈើ មិនស្របច្បាប់ ជាប្រភពដ៏ធំមួយសម្រាប់ថាមពលក្នុងស្រុកដើម្បីចំអិនអាហារនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ឈើជាង២០០...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1800.0

13.777777777777779%

13.78%

មូលនិធិ

$ 248.0

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb capture

ក្តារចុចលក្ខណៈខ្មែរ

ដោយ Lyheng Phuoy

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលគេនិយមប្រើជាងគេគឺការសរសេរ។ គ្មានភាសាណាដែលងាយស្រួលធ្វើការទាក់ទងគ្នាជាងភាសាកំណើតទេ។ ក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃបានបង្ហាញថា...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1800.0

12.944444444444445%

12.94%

មូលនិធិ

$ 233.0

បរិច្ចាក

65

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb scholarship students

អាហារូបករណ៍សិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក្មេងៗជួបការលំបាកនៅខេត្តសៀមរាប

ដោយ Human and Hope Association

ក្មេងៗដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងសហគមន៍ភាគច្រើនពុំសូវមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនោះទេ ដោយសារឪពុកម្ដាយពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពចំណាយលើការសិក្សា...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 600.0

25.833333333333332%

25.83%

មូលនិធិ

$ 155.0

បរិច្ចាក

28

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb re tro

រី ទ្រ

ដោយ ComeTogether Ltd.

ប្រពៃណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគោរពយ៉ាងខ្ពស់ និងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងការចង់រក្សាប្រពៃណីនៅដដែល...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 7600.0

0.7894736842105263%

0.79%

មូលនិធិ

$ 60.0

បរិច្ចាក

72

ថ្ងៃនៅសល់

ដៃគូររបស់យើង

អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង