គម្រោងជ្រើសរើស

Feature ppaws profile pic
សហគមន៍សុខុមាលភាពសត្វភ្នំពេញ ប្រាថ្នាចង់លើកកំពស់សុខុមាលភាពសត្វឆ្មា និងឆ្កែកម្ពុជា។ ពួកយើងសហការជាមួយវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្ទាល់ទៅសត្វ...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1000.0

37.25%

37.25%

មូលនិធិ

$ 372.5

បរិច្ចាក

248

ថ្ងៃនៅសល់

គំរោង

Thumb denebola

រឿងខ្លី Denebola

ដោយ ComeTogether Ltd.

Denebola ជាខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយដែលនឹងបង្ហាញពីទេពកោសល្យផលិតខ្សែភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិភពលោកទាំងមូល...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 15000.0

33.376666666666665%

33.38%

មូលនិធិ

$ 5006.5

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb give a child the power of speech

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវ ការព្យាបាលជំងឺពិការភាពផ្នែកនិយាយ

ដោយ OIC Cambodia

មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល ១​នាក់ ក្នុងចំណោម មនុស្ស២៥នាក់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវការសេវាព្យាបាលជម្ងឺអសម្ថភាពផ្នែកនិយាយនេះ។ ហើយក៏មិនទាន់...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 5000.0

26.15%

26.15%

មូលនិធិ

$ 1307.5

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb youth volunteerism for community development

គម្រោង«យុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍»

ដោយ Sipar Cambodia

ប្រសិនបើគ្មានវិធីក្នុងការអប់រំកុមារ យុវជន និងក្រុមគ្រួសារ ដែលរស់នៅតាមទីជនបទនោះទេ យុវជនជាច្រើននឹងត្រូវទៅធ្វើការងារណាដែលមិនផ្តល់ប្រាក់កំរៃច្រើន។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 3000.0

30.216666666666665%

30.22%

មូលនិធិ

$ 906.5

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb 1000 days

កម្មវិធី ១០០០ថ្ងៃ

ដោយ IMPACT- Cambodia

យើងខ្ញុំបានសម្រេចលើសគោលដៅ រហូតដល់ជាងពីរដង។ យើងខ្ញុំនៅខ្វះតែបន្តិចបន្តួចថែមទៀតបុណ្ណោះដើម្បីឲ្យបានដល់បីដង សូមមេត្តាបន្តជួយគាំទ្រ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 250.0

303.6%

303.60%

មូលនិធិ

$ 759.0

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb dscn1426

កម្មវិធីមូលនិធិទុនបង្វិលសម្រាប់មនុស្សចាស់

ដោយ Vira Tum

មនុស្សចាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណមួយលាននាក់ជួបបញ្ហាលំបាក ការខ្វះខាត និងភាពក្រីក្រជាច្រើនទស្សវត្តមកហើយ ។ ប្រមាណជា ៨០%...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 5000.0

8.6596%

8.66%

មូលនិធិ

$ 432.98

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb ppaws profile pic

លើកកំពស់ សុខុមាលភាពឆ្មា និងឆ្កែនៅកម្ពុជា ស្រប

ដោយ Chamnan PPAWs

សហគមន៍សុខុមាលភាពសត្វភ្នំពេញ ប្រាថ្នាចង់លើកកំពស់សុខុមាលភាពសត្វឆ្មា និងឆ្កែកម្ពុជា។ ពួកយើងសហការជាមួយវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវការព្យាបាលផ្ទាល់ទៅសត្វ...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1000.0

37.25%

37.25%

មូលនិធិ

$ 372.5

បរិច្ចាក

248

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb clean coal

ធ្យូងអនាម័យ

ដោយ SGFE Cambodia

ខណៈពេលដែលការកាប់ព្រៃឈើ មិនស្របច្បាប់ ជាប្រភពដ៏ធំមួយសម្រាប់ថាមពលក្នុងស្រុកដើម្បីចំអិនអាហារនៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ឈើជាង២០០...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1800.0

13.805555555555555%

13.81%

មូលនិធិ

$ 248.5

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb capture

ក្តារចុចលក្ខណៈខ្មែរ

ដោយ Lyheng Phuoy

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលគេនិយមប្រើជាងគេគឺការសរសេរ។ គ្មានភាសាណាដែលងាយស្រួលធ្វើការទាក់ទងគ្នាជាងភាសាកំណើតទេ។ ក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃបានបង្ហាញថា...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 1800.0

13.36111111111111%

13.36%

មូលនិធិ

$ 240.5

បរិច្ចាក

75

ថ្ងៃនៅសល់
Thumb software craftspeople courses

ចំណងជើង បង្គន់ និងអនាម័យសាលាអណ្តែតទឹកកម្ពុជា

ដោយ Wetlands Work!

មិនមានបង្គន់សមរម្យនោះទេនៅតាមបណ្តាសហគមន៍អណ្តែតទឹកបឹងទន្លេសាប ដើម្បីការពារការចម្លងរោគ ចូលក្នុងទឹកទន្លេតាមរយៈប្រព័ន្ធលូបង្ហូទឹកសំអុយត្រឹមត្រូវ។...

គោលដៅចំនួនទឹកប្រាក់: $ 4000.0

0.85%

0.85%

មូលនិធិ

$ 34.0

បរិច្ចាក

2

ថ្ងៃនៅសល់

ដៃគូររបស់យើង

អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង